วันเด็กแห่งชาติสารินซิตี้ ปี 2558

10 มกราคม 2558

ทางโครงการสารินซิตี้ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาสมุทรสาครจัดงานวันเด็ก ขึ้นเพื่อส่งมอบความสุขและสาระให้กับเยาวชนโดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมจากทาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ เกมส์การละเล่นต่าง ๆ รถภาพยนต์หนังสามมิติ ทางโครงการสารินซิตี้ ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษาสมุทรสาครจัดงานวันเด็ก ขึ้นเพื่อส่งมอบความสุขและสาระให้กับเยาวชนโดยในงานประกอบด้วยกิจกรรมจากทาง ศูนย์วิทยาศาสตร์ เกมส์การละเล่นต่าง ๆ รถภาพยนต์หนังสามมิติ…

ระยะเวลา : วันที่ 10 มกราคม 2558

Sc-singlepost-ending-line