งานลอยกระทงสารินซิตี้

17 สิงหาคม 2557

ระยะเวลา : วันที่

กิจกรรมดีๆ ที่สารินซิตี้มอบให้ลูกบ้าน เพื่อสร้าง ความรักความอบอุ่นในครอบครัว กับการ ประดิษฐ์ตุ๊กตาการบูรหอมชื่นใจ งานนี้คุณแม่และคุณลูก

Sc-singlepost-ending-line